Cementbilar

Cementbilar, eller egentligen betongbilar, är en lastbil med en stor trumma som roterar för att inte betongen ska stelna (brinna). Betongbilen har till uppgift att transportera ut betong till byggarbetsplatser som använder betongen för gjutning av bland annat husgrunder. Betong består av cement, grus, sten och vatten som blandas i olika mängd beroende på vad betongen ska användas till.

8 produkter