Integritetspolicy


För oss (Leksaksbilar.se genom NA Stores AB, nedan ”Leksaksbilar.se”, ”vi” eller ”oss”) är din personliga integritet av högsta prioritet och i denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter och vilka möjligheter du som besöker vår webbsida och/eller använder vår tjänst har att påverka hanteringen. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som är en gemensam förordning inom hela EU.

Denna personuppgiftspolicy är framtagen för dig som besöker Leksaksbilar.se och använder vår tjänst för att beställa produkter. Policyn kan komma att ändras om vår tjänst uppdateras eller om nya riktlinjer kring personuppgiftshantering kommer från EU eller andra beslutsfattande myndigheter inom de regioner som vi verkar. Vänligen besök denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad kring för tillfället gällande personuppgiftshantering.

1. Definition av personuppgift

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Hit hör till exempel namn, adress, e-postadress och IP-nummer.

2. Vår hantering av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig samlar Leksaksbilar.se in personuppgifter kopplade till dig som individ i samband med att du besöker vår webbsida och/eller beställer produkter samt kontaktar vår kundtjänst.

All hantering och lagring av personuppgifter sker krypterat hos både oss och våra underleverantörer.

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt för vår verksamhet och vi har även löpande rutiner för radering av de uppgifter som ej längre är nödvändiga för att erbjuda vår tjänst eller för att följa till exempel bokföringslagen. Kundtjänstärenden med tillhörande personuppgifter raderas efter sex månader.

Vi tillämpar rättslig grund för vår lagring av personuppgifter i samband med köp samt samtycke i samband med marknadsföring, kampanjer och mailutskick.

3. Personuppgifter som vi hanterar

När du besöker Leksaksbilar.se överförs uppgifter från din internetuppkoppling, din webbläsare och ditt operativsystem till våra servrar. Dessa uppgifter ses som personuppgifter och innefattar bland annat:

 • IP-adress
 • Webbläsare (User Agent)
 • Operativsystem inklusive språk, upplösning med mera.
 • Ditt samtycke kring cookies, läs mer om hur vi hanterar cookies i vår cookiepolicy.


Vid kontakt med vår kundtjänst hanterar vi förutom ditt e-postmeddelande även din e-postadress och den loggning som sker av e-postklienter och e-postservrar så som exempelvis tidsstämplar och IP-adresser. Tänk på att inte bifoga personuppgifter i e-postmeddelandet som du inte har tillåtelse att dela med tredje part.

I samband med beställningar och kontakt med kundtjänst tillämpar vi samtycke för vår hantering av personuppgifter och för besök på vår webbplats tillämpar vi laglig grund för den loggning som sker gällande webbtrafik.

4. Tredjepartsleverantörer

Vi använder tredjepartsleverantörer (personuppgiftsbiträden) för bland annat analysverktyg, verktyg för kundtjänst, betalningar och leverans. Komplett lista av tredjepartsleverantörer nedan.

 • Qliro - Betalleverantör
 • Ledyer - Betalleverantör
 • DHL - Fraktbolag
 • Postnord - Fraktbolag
 • Google – Analys, marknadsföring och kundtjänst
 • Meta / Facebook / Instagram - Analys, marknadsföring och kundtjänst
 • Adrecord - Marknadsföring (affiliates, influencers)
 • Trustpilot - Butiksrecensioner
 • Help Scout - Kundtjänst
 • Nyehandel - E-handelsplattform


Vi delar inte med oss av data till andra leverantörer än de listade ovan. Med angivna leverantörer sker ofta ett utbyte av information i båda riktningar. För leverantörer med datalagring utanför EU säkerställs att personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

För våra konton på sociala medier hänvisar vi till våra sociala mediers respektive integritetspolicy.

5. Dina rättigheter

Du har alltid möjlighet att kontakta oss för att få tillgång till och begära ut uppgifter kopplade till dig som person och även få dessa raderade, och/eller återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, i mån av att detta är möjligt enligt de regler som för tillfället gäller avseende uppgifter som vi behöver lagra kring din eventuella orderhistorik. Då du begär ut personuppgifter har du rätt till att få dessa överförda i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (t.ex. csv-format) till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.

Du har även rätt till att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och/eller invända mot behandling av dina personuppgifter inklusive rätt att begränsa eller stoppa eventuell direktmarknadsföring eller så kallad profilering i ett automatiserat förfarande gällande t.ex. marknadsföring i vår webbutik eller hos någon av våra marknadsföringspartners.

Kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@leksaksbilar.se för ärenden gällande dina personuppgifter. Utöver att ta kontakt med oss direkt har du alltid rätten att vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella invändningar eller klagomål kring vår hantering av dina personuppgifter.

6. Vid eventuell personuppgiftsincident

Om vi skulle råka ut för en incident i form av dataläckage på grund av illasinnade attacker eller programfel i vår tjänst följer vi gällande regler för inrapportering till berörd myndighet som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Berörda parter underrättas även via vår webbsida och via e-post (förutsatt att en e-postadress vid tillfället finns lagrad hos oss).

7. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

NA Stores AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna i denna integritetspolicy efterföljs.

Företag: NA Stores AB
Organisationsnummer: 559333-4757
Adress: Idrottsvägen 33, 702 32 Örebro
E-postadress: kundtjanst@leksaksbilar.se

8. Mer information

Läs mer om dataskydd och personuppgifter hos Integritetsskyddsmyndigheten